Ing. arch. Roman Chvilíček
tel:
email:
/ +420 776 180 689
/ roman.chvilicek@koukol.net
  roman@chvilicek.cz

profil
2022->
/ (MBARE) Fakulta financí a účetnictví VŠE v Praze
/ studium MBA
2015
/ Autorizovaný architekt ČKA 04288
2005-2011
/ Fakulta architektury ČVUT v Praze
/ ateliér Jana Aulíka, Jana Šépky a Petra Hájka, Radka Kolaříka, Ivana Kroupy
2009-2010
/ (Erasmus) School of Architecture, TUT, Finland

2011->
/ Ing. arch. Ivo Koukol, koncepce a řízení investičních projektů
/ ČSOB a.s. / www.csob.cz

2013-2018
/ jurák chvilíček architekti / www.jurakchvilicek.cz
2013-2018
/ Doc. Ing. akad. arch. Jan Šépka, spolupráce na realizačních projektech
2013-2014
/ Divadlo Letí, vedení studentských workshopů
2011-2014
/ asistent v ateliéru Jana Aulíka na FA ČVUT v Praze